I-CH-C regenerátor

Hexagramový zobrazovač I-CH-C regenerátor je unikátne zariadenie generujúce statické magnetické pole. Je určené na regeneráciu a rekondíciu, resp. vitalizáciu organizmu v špecializovaných priestoroch – štúdiách. Používanie zariadenia vyžaduje špeciálne upravené prostredie a pracovné podmienky, ako aj odbornú obsluhu. Pôsobenie zariadenia (expozícia) zasahuje komplexne celkový biomagnetický (elektromagnetický) obal organizmu. Je možná aj účinná lokálna expozícia na vybranú časť organizmu s dosahom do jeho hĺbkových štruktúr (orgány, tkanivá).

 

 

Funkcia zariadenia:

Zariadenie vytvára interakciu s biomagnetickým (elektromagnetickým) poľom živých organizmov a tým zabezpečuje regeneráciu a rekondíciu kontaktného organizmu.

Usporiadanie a početnosť:

Zariadenie pripravené na interakciu (expozíciu) s elektomagnetickým poľom organizmu má párové zrkadlové usporiadanie, tzn. 2 ks zariadenia I-CH-C regenerátor (osobitne pre ľavú a osobitne pre pravú stranu, resp. ruku človeka).

Vonkajšie rozmery:

Vonkajšie rozmery každého hranola sú 33 mm x 33 mm x 91 mm.

Hmotnosť:

Celková hmotnosť každého hranola vrátane ochranných fólií je 664 g +/- 3 g (0,664 kg).

Aplikačný čas:

Predpokladaný čas jednorázovej aplikácie je 5 – 18 min.

Odporúčaný časový odstup ďalšej aplikácie je cca 48 hod.

Prevádzkový režim:

Maximálny možný prevádzkový režim zariadenia je 24 hod. denne (mimo nutnej servisnej periodickej kontroly vykonávanej 2-krát mesačne).

Životnosť:

Pri dodržaní zásad pre používanie I-CH-C regenerátora je životnosť zariadenia prakticky časovo neobmedzená.

Prevádzková teplota:

Optimálna prevádzková teplota zariadenia je 19 – 22 ⁰C pričom t min. = +/- 0 ⁰C a t max. = 75 ⁰C.

Zariadenie nie je závislé na konvenčných energetických zdrojoch (sieťové pripojenie, batérie a pod.), vyžaduje však samostatné uzemnenie.