Informácie

Našim cieľom je úprava životného štýlu ako základ nefarmakologickej liečby.

S každým klientom pracujeme individuálne s cieľom úpravy-optimalizácie jednotlivých faktorov:

  1. Stravovanie – úprava diéty podľa jednotlivých diagnóz
  2. Detoxikácia – zbavovanie organizmu ťažkých kovov a iných škodlivín
  3. Spánok
  4. Pitný + pohybový režim
  5. Stresové a emočné zaťaženie organizmu / psychosomatika

 

Toto sú základné parametre, ktoré rozhodujú o zdravotnom stave organizmu. Miera úpravy a zvládania jednotlivých faktorov postupne vedie k zmierneniu fyzických a psychických ťažkostí.

 

Z pohľadu bio-energetiky sa ľudský organizmus skladá nielen z fyzického tela, ale tiež jeho elektromagnetických (bioenergetických) obalov, ktoré pôsobia ako ochrana proti negatívnym frekvenčným vplyvom okolitého prostredia. Ich narušenie má za následok stratu rovnováhy na energetickej a taktiež na fyzickej úrovni.

Bežne sme vystavovaní faktorom, ktoré ľudský organizmus negatívne ovplyvňujú. Jedná sa o vnútorné faktory (psychosomatika / stres / emočné zaťaženie, genetické vplyvy …) a vonkajšie faktory (elektrosmog, nedostatok pohybu, nadváha / obezita, nedostatok tekutín, zloženie stravy, konzervačné látky v potravinách, chemikálie, niektoré typy baktérií, vírusov, plesní …). Naše telo disponuje významnými vlastnými silami k zotaveniu – samoregeneráciou. Využíva viacero regulačných mechanizmov, s pomocou ktorých sa dokáže znovu a znovu vyrovnávať s mimoriadne negatívne pôsobiacimi vplyvmi. Avšak pri dlhodobom alebo intenzívnom pôsobení týchto faktorov sa regulačná schopnosť organizmu a sily k zotaveniu postupne oslabia, až vyčerpajú. Výsledkom je vznik rôznych ochorení.

Ochorenie sa tak stáva signálom o prítomnosti nerovnováhy.