Informácie

Z pohľadu bio-energetiky sa ľudský organizmus skladá nielen z fyzického tela, ale tiež jeho elektromagnetických (bioenergetických) obalov, ktoré pôsobia ako ochrana proti negatívnym frekvenčným vplyvom okolitého prostredia. Ich narušenie má za následok stratu rovnováhy na energetickej a taktiež na fyzickej úrovni.

 

Bežne sme vystavovaní faktorom, ktoré ľudský organizmus negatívne ovplyvňujú. Jedná sa o vnútorné faktory (psychosomatika / stres / emočné zaťaženie, genetické vplyvy …) a vonkajšie faktory (elektrosmog, nedostatok pohybu, nadváha / obezita, nedostatok tekutín, konzervačné látky v potravinách, chemikálie, niektoré typy baktérií, vírusov, plesní …). Naše telo disponuje významnými vlastnými silami k zotaveniu – samoregeneráciou. Využíva viacero regulačných mechanizmov, s pomocou ktorých sa dokáže znovu a znovu vyrovnávať s mimoriadne negatívne pôsobiacimi vplyvmi. Avšak pri dlhodobom alebo intenzívnom pôsobení týchto faktorov sa regulačná schopnosť organizmu a sily k zotaveniu postupne oslabia, až vyčerpajú. Výsledkom je vznik rôznych ochorení.

 

 

OCHORENIE SA TAK STÁVA SIGNÁLOM O PRÍTOMNOSTI NEROVNOVÁHY.

 

 

ZDRAVOTNÝ STAV ZÁVISÍ OD PRÚDENIA ENERGIE.

 

 

„V minulosti v každej kultúre a v každej medicínskej tradícii sa liečba dosahovala pomocou pohybu energie.“

                                                              Albert Szent-Gyorgyi, MD, nositeľ Nobelovej ceny za medicínu