Produkty

IRIDIA studio okrem uvádzaných služieb ponúka potencionálnym obchodným partnerom ako aj konečným používateľom následujúce produkty:

 

1.  ID TE regenerátor, titánová edícia (Imaging-Device Titan Edition)

Bol vyvinutý pre profesionálne aj domáce používanie (štúdiá, mobilný servis zákazníkom v ich domácom prostredí). V porovnaní so štúdiovým I-CH-C regenerátorom má redukovaný výkon, ale nevyžaduje špeciálne upravené priestory ani samostatné uzemnenie. Po absolvovaní inštruktáže kvalifikovaným pracovníkom je možné terapiu ID TE regenerátorom aplikovať aj v domácom prostredí.

Zariadenie vytvára interakciu s biomagnetickými (elektromagnetickými) poľami živých organizmov.

ID TE regenerátor:

  • ovplyvňuje aktivitu buniek vo vybraných častiach tela, harmonizuje ich a vitalizuje
  • odstraňuje energetické bloky
  • zlepšuje imunitu
  • pomáha regulovať zápalové procesy
  • odstraňuje stres, únavu a nespavosť, pozitívne pôsobí na psychiku
  • je účinný pri depresiách a úzkostiach
  • tlmí bolesť v organizme
  • slúži ako podporná terapia pre ťažko liečiteľné ochorenia

 

2.  ID CUBE regenerátor

Bol vyvinutý pre profesionálne aj domáce používanie. ID CUBE regenerátor je magnetická pomôcka patriaca do skupiny ID (Imaging Device). Pri priamej expozícii generuje smerové magnetické pole. Pôsobí lokálne priamo na tkanivo (do hĺbky 2-3 cm) a mení pritom procesy v bunkách v exponovanom mieste (ktoré volíme podľa potreby). V závislosti od spôsobu držania pomôcky ID CUBE v rukách vytvára interakciu s niektorými vybranými energetickými dráhami a tým ovplyvňuje procesy na bunkovej úrovni v súvisiacich orgánoch + orgánových systémoch (ktoré sú súčasťou danej energetickej dráhy).

 

Technické a obchodné informácie, ako aj informácie o cenách poskytneme na vyžiadanie na adrese info@studioiridia.sk, prípadne osobne.