Služby

1.  REGENERÁCIA  A  REKONDÍCIA,  RESP.  VITALIZÁCIA  ORGANIZMU

Energia v ľudskom tele slúži k tomu, aby chránila orgánové systémy. V ľudskom organizme existuje štrnásť hlavných energetických prúdov (energetických dráh). Dva z nich majú riadiacu funkciu, dva sú energetickej povahy a desať meridiánov je priradených ku konkrétnym orgánom.

Meridiány si môžeme predstaviť ako elektrické rozvody, ktoré majú presne daný priebeh. Prebiehajú 3 až 5 milimetrov pod povrchom kože a v určitých bodoch vystupujú až na povrch (tzv. akupunktúrne, alebo energetické body). Pokiaľ nie sú energetické dráhy v optimálnej rovnováhe, nedeje sa spočiatku nič významné. Avšak pokiaľ sa táto nevyrovnanosť stáva trvalou, môže infekcia alebo ochorenie prebiehať komplikovanejšie ako v prípade, kedy má človek svoje energetické meridiány v poriadku. Energetická rovnováha a vitalita spolu pomáhajú organizmu mobilizovať svoje samoliečivé (regeneračné) sily a opätovne sa uzdraviť.

Prostredníctvom I-CH-C regenerátorov a ID TE regenerátorov dochádza v priebehu niekoľkých desiatok minút k pozitívnemu ovplyvneniu elektomagnetického (biomagnetického) poľa ľudského organizmu, pričom sa aktivizuje prirodzený automatický samoregeneračný proces, a to priamym
sofistikovaným pôsobením statického magnetického poľa zariadenia na jednotlivé energetické dráhy (meridiány) organizmu v konkrétnych energetických bodoch, a taktiež na krvný obeh, nervovú sústavu a jemnohmotné štruktúry tela.

Ako je skúsenosťami tradované a overené: choroba je výrazom nerovnováhy v organizme. Naše služby predstavujú novú unikátnu metódu, ktorá pomáha obnovovať energetickú rovnováhu organizmu prirodzeným spôsobom.

Aplikáciou I-CH-C regenerátorov a ID TE regenerátorov je možné pozitívne ovplyvniť širokú škálu zdravotných ťažkostí. Je pozorovaný veľmi dobrý efekt na chronické zápalové ochorenia (protizápalový efekt) vrátane zápalových ochorení čriev (ulcerózna kolitída, Crohnova choroba). Je možné výrazne zmierniť opakované bolesti hlavy, svalové napätie, spazmy, bolesti pohybového aparátu, kĺbov, chrbtice (zariadenie má analgetický efekt), zlepšiť spánkový režim (nespavosť), zmierniť chronický únavový syndróm cestou obnovenia energetickej rovnováhy a posilnenia imunitného systému.

Zariadenia zrýchľujú proces rekonvalescencie po ťažkých a komplikovaných zdravotných stavoch (napr. po mozgových príhodách, ťažkých infekciách), taktiež pomáhajú odstraňovať lokálne zápalové procesy sprevádzané výraznou bolesťou. ID-TE regenerátory priaznivo pôsobia na psychický stav človeka zmiernením úzkosti, impulzivity a hypersenzitivity, priaznivo vplývajú na depresívne stavy a syndróm vyhorenia (“burn out”), podporujú pozitívne emočné ladenie, navodzujú pocit uvoľnenia, redukujú vyčerpanosť, zvyšujú vitalitu.

 

Cenník služieb:

 HARMONIZÁCIA  A VITALIZÁCIA  BIOPOĽA / ID TE  REGENERÁTOR  (25-35 min) 25,00 €
 HARMONIZÁCIA  A VITALIZÁCIA  BIOPOĽA / I-CH-C  REGENERÁTOR  (15-18 min) 15,00 €
 KOMBINOVANÁ  HARMONIZÁCIA  A VITALIZÁCIA  BIOPOĽA (60 min) 32,00 €
 INDIVIDUÁLNA  KONZULTÁCIA (1 hod) 25,00 €

cenník je platný od 15.01.2018 ceny uvedené v cenníku sú vrátane DPH

 

2.  BIOREZONANCIA – FREKVENČNÁ  NELINEÁRNA  ANALÝZA  BIOSYSTÉMOV  ORGANIZMU  (DELTA  SCAN PLATINUM)

Podľa poznatkov kvantovej fyziky majú materiálne častice ako vlnový, tak aj časticový charakter. To znamená, že hmota je vlastne energia … všetky substancie, samozrejme aj všetky časti tela, orgány, bunky, ale aj vírusy, baktérie, pele, toxíny, nikotín atď. – majú presné konkrétne elektromagnetické vyžarovanie, tzv. vlastnú frekvenčnú vzorku.

Z poznania frekvenčných vzoriek biologického materiálu vychádza frekvenčná nelineárna analýza (biorezonancia), ktorá bola pre civilné použitie rozvinutá v západnej Európe koncom 70-tych rokov. Už viac ako 25 rokov sa aktívne používa najmä v Nemecku a vo Švajčiarsku. V súčasnosti rastie počet pracovísk aj v Českej republike. Biorezonancia má diagnostickú a terapeutickú (liečebnú) líniu. Dôležité teoretické základy biorezonancie sa potvrdzujú prostredníctvom najnovších poznatkov v kvantovej fyzike a v biofyzike, ale nie sú ešte akceptované súčasnými názormi „školskej medicíny“. Biorezonancia patrí rovnako ako napr. homeopatia a akupunktúra do oblasti tzv. „alternatívnej / komplementárnej medicíny“. Na našom pracovisku aktuálne používame biorezonanciu v rámci diagnostiky (zhodnotenia zdravotného stavu).

Pozn. Bližší popis technológie rozvádzame na hlavnej strane v časti Delta Scan Platinum.

 

Cenník služieb:

 NELINEÁRNA  ANALÝZA  DS  PLATINUM + GRAFICKÝ  VÝSTUP (tlač 5 listov A4) 69,00 €
 KOMPARATÍVNA NELINEÁRNA  ANALÝZA  DS  PLATINUM 69,00 €
 KONTROLNÁ  NELINEÁRNA  ANALÝZA  DS  (vybrané orgány,  resp. štruktúry)  15,00 €
 DOTLAČ  1 LIST  A4  0,50 €

cenník je platný od 15.01.2018 ceny uvedené v cenníku sú vrátane DPH

 

 

3.  ANALÝZA BIOMAGNETICKÝCH OBALOV ČLOVEKA (AURY)

Prostredníctvom prístroja Aura Camera 6000 za účelom verifikácie výsledkov pôsobenia regenerátorov. Aura Camera 6000 vyhotoví virtuálny obraz biomagnetického poľa človeka a graficky znázorní stav energetických centier z kvantitatívneho a kvalitatívneho hľadiska. Na základe výstupných informácií je potom možné odhaliť slabé miesta energetického potenciálu snímaného organizmu.

Aura Camera 6000 sofistikovaným spôsobom sníma elektromagnetické pole človeka a umožňuje takto nahliadnuť do štruktúry nášho jemnohmotného tela. Výsledným výstupom snímania je snímka virtuálnej aury – biopoľa, ktorá vypovedá nielen o energetických aspektoch fyzickej stránky, ale i o psychosomatických a psychických úrovniach organizmu. Originálna fotografia je doplnená o grafický výstup vo formáte A4, v ktorom sú prostredníctvom špecifických grafov zobrazené stavy jednotlivých torzných centier (čakier) z hľadiska kvality a kvantity energie organizmu.

 

Cenník služieb:

 AURA CAMERA 6000 – analýza biomagnetických obalov + tlačený výstup 35,00 €

cenník je platný od 15.01.2018 ceny uvedené v cenníku sú vrátane DPH