Aura Camera 6000

Verifikačné zariadenie hexagramového zobrazovača I-CH-C regenerátora a ID regenerátora.

Aura Camera 6000 prevádza frekvencie ľudského organizmu do svetelného spektra v nanometroch (fialová cca 415 nm – červená cca 690 nm) a tak je schopná zosnímať s relatívne vysokou presnosťou bioenergetické pole. Každá bunka živého organizmu má svoju elektricitu a magnetický potenciál. Môžeme povedať, že všetky bunky vykazujú určité vlnenie, resp. frekvencie.

Na základe výstupných informácií v podobe aura fotografie je možné ľahšie odhaliť slabé miesta energetického potenciálu organizmu, zistiť, na akých úrovniach pracuje energetický systém a čo z organizmu skutočne vyžaruje. Snímka aury, ako aj grafické výstupy sú zároveň profilom i zrkadlom momentálneho (aktuálneho) jemnohmotného neviditeľného tela.

Aura Camera 6000 využíva 2 senzory na ruky, ktoré sú prepojené s fotoaparátom prostredníctvom kábla. Akonáhle si klient položí ľavú a pravú ruku na senzory, Aura Camera 6000 začne zhromažďovať štandardizované biofeedback údaje. Merané rezonančné body sú prepojené s telovými štruktúrami (orgánmi) a elektromagnetickým poľom klienta: tieto informácie o energetických a aurických kvalitách klienta sú prevedené do fotoaparátu. Prostredníctvom operácií riešených patentovanými postupmi sú tieto parametre prenesené na polaroidový film ako žiarivé, farebné, aurické pole okolo tela klienta.

Výstupom z Aura Camery je Aura fotografia, ktorá predstavuje unikátny obraz individuálneho frekvenčného vyžarovania a predstavuje náhľad na inak neviditeľný energetický obal tela.

Okrem tohto špecifického grafického zobrazenia je možné zistiť aktivitu jednotlivých energetických centier a stav rovnováhy energií v orgánoch. Rovnako je možné zhodnotiť súhru práce mozgových hemisfér a celkové zameranie osobnej energie. Tvar a veľkosť aury a jej farebné pásma priamo odkazujú na stav a fungovanie energetického systému (grafický výstup).

Prístroj Aura-Camera 6000 používame na meranie energetického stavu klienta a súčasne na sledovanie vývoja regenerácie pomocou I-CH-C regenerátora a ID regenerátora. Individuálna citlivosť a špecifické reakcie klientov na proces regenerácie spolu s výstupmi z verifikačného zariadenia umožňujú operátorom nastaviť plán expozícií podľa individuálnych potrieb klienta.

Neodporúčame klientom dve hodiny pred návštevou našej spoločnosti konzumovať ťažké jedlá, piť alkoholické nápoje, kávu a fajčiť.