Informácie

Našim cieľom je úprava životného štýlu ako základ nefarmakologickej liečby.
Čítať viac

ID TE regenerátor

Hexagramový zobrazovač ID TE regenerátor je unikátne zariadenie generujúce statické magnetické pole. Čítať viac

I-CH-C regenerátor

Hexagramový zobrazovač I-CH-C regenerátor je unikátne zariadenie generujúce statické magnetické pole. Čítať viac

Verifikačné zariadenia

Biorezonancia - Delta Scan Aura Camera 6000