Biorezonancia Delta-Scan

Aktuálne najmodernejší biorezonančný prístroj vyrábaný v Nemecku.

Biorezonancia Delta Scan Platinum využíva neinvazívnu technológiu komunikácie s ľudským mozgom, v ktorom sú uložené frekvenčné (elektromagnetické) vzorky tkanív a orgánov celého organizmu. Zachytáva zmeny v jednotlivých štruktúrach organizmu prostredníctvom tzv. trigersenzorov z nestabilných magnetických polí mozgu, ktoré spracováva pomocou nelineárnej spektrálnej analýzy.

Základ tejto metódy vychádza z nasledovnej teórie: Každá bunka žijúceho organizmu vyžaruje elektromagnetickú vibráciu v extrémne vysokých frekvenciách. Každé ochorenie orgánu môže byť charakterizované ako ochorenie buniek daného tkaniva. Keďže elektromagnetická vibrácia chorého a zdravého organizmu sa odlišuje, je možné odchýlku vyžarovania od normy považovať za náznak ochorenia.

Elektromagnetická vibrácia je registrovaná trigersenzormi zariadenia, ktoré sa nachádzajú v slúchadlách. Zaznamenaná vibrácia je pomocou špeciálneho softvéru analyzovaná, uložená a premenená do diagramov. Vyhodnotenie stavu orgánov prebieha porovnávaním grafov (diagramov), ktoré sa zachytia počas vyšetrenia s etalónmi uloženými v databáze programu zariadenia.

Etalóny sú presné frekvenčné vzorky buniek zdravých orgánov, ale aj frekvenčné vzorky buniek orgánov postihnutých jednotlivými ochoreniami (štádiami ochorení), taktiež frekvenčné vzorky jednotlivých baktérií, vírusov, parazitov, rôznych chemických látok a.i. Etalóny sa získavajú ako priemery tisícov meraní v bežnej populácii (zdravé tkanivá, poškodené tkanivá, baktérie, vírusy, parazity, chemické látky a.i.). Presnosť prístroja priamo závisí kvality etalónov (frekvenčných vzoriek).

Etalóny sa neustále zdokonaľujú a rastie ich počet (uvedená technológia sa požíva viac ako 20 rokov najmä v krajinách západnej Európy, dominantne v Nemecku). Keďže v databáze softvéru zariadenia je uložené veľké množstvo vibračných vzorcov (etalónov) rôznych štádií takmer všetkých známych ochorení, je možné výsledky merania daného klienta s týmito informáciami porovnať. Proces choroby je možné určiť s vysokou pravdepodobnosťou aj v štádiu, kedy ešte zariadenia pracujúce bežnými metódami nie sú schopné ochorenia diagnostikovať.

Vyšetrenie je graficky znázornené virtuálnymi obrázkami príslušných orgánov, resp. grafickými krivkami súvisiacimi s etalónmi (pre rôzne diagnózy). Všetky orgány a orgánové systémy až po bunkovú úroveň sú virtuálne znázornené na obrazovke a pomocou 6-ich stupňov farebne odlíšených piktogramov. Piktogramy znázorňujú zhodu alebo stupeň odchýlky aktuálneho energického, vibračného stavu orgánu od optimálneho stavu zdravého orgánu.

Biorezonancia Delta Scan Platatinum slúži na meranie energetického, vibračného stavu klienta a súčasne na sledovanie vývoja regenerácie pomocou I-CH-C regenerátora a ID regenerátora. Individuálna citlivosť a špecifické reakcie klientov na proces regenerácie spolu s výstupmi z verifikačného zariadenia umožňujú operátorom nastaviť plán expozícií podľa individuálnych potrieb klienta.

 

Related image

 

Diagnostika prostredníctvom prístroja Delta Scan je rýchla, bezbolestná a relatívne presná metóda odhalenia skrytých príčin rôznych ochorení a ťažkostí.

 

Pre presnosť vyšetrenia je nevyhnutná dostatočná hydratácia organizmu. Niekoľko dní pred vyšetrením je potrebné zabezpečiť dostatočný pitný režim.

 

Neodporúčame klientom dve hodiny pred vyšetrením konzumovať ťažké jedlá, piť alkoholické nápoje,   kávu a fajčiť.